Anton Bergs veg 56

Kolstad i Trondheim kommune

Hensikten med planforslaget var å detaljregulere et område som var avsatt til bolig i gjeldende planer. Planforslaget omfattet fortetting i et eksisterened boligområde ved å omregulere ei eksisterende gårdstomt. Den nye planen åpner for 12 boliger i to etajser med takteressae og parkeringskjeller.

Reguleringsplanen er utarbeidet i tett samarbeid med Skibnes arkitekter

Detaljregulering av Anton Bergs veg 56 A og B  (Plan-ID: r20160003)
Sted: Kolstad – Trondheim kommune
Oppdragsgiver: Privat
StørrelseCa 2,8 daa
Vedtak: Endelig vedtatt i kommunestyret 18.5.2017