• l100a-illustrasjonsplan
  • plankartq

Voll studentby

Hensikten med planforslaget var å tilrettelegging for utvidelse av Voll studentby.  Reguleringsplanen omfatter regulering av nye studentboliger og videreføring av eksisterende studentboliger (med revisjon av parkeringsbestemmelser)

 

Reguleringsplanen er utarbeidet i tett samarbeid med Skibnes arkitekter

Detaljregulering av Vegamot1 Voll studentby3 (Plan-ID: r20130006)
Sted: Voll/Vegamot- Trondheim kommune
Oppdragsgiver: Frost Holding AS
StørrelseCa 17 daa
Vedtak: Endelig vedtatt i Bystyret 29.8.2013