• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Oppdragsgiver: Maja Eiendom
Størrelse: 35 daa
Opparbeidet: 2013
Beskrivelse: Uteområder for boliger og bydelsparker