9 jul 2009

Ranheim friidrettshall

Posted

Ranheim friidrettshall Oppdragsgiver: Trondheim kommune v. Trondheim eiendom Størrelse: Ca 5500 m2 BRA

9 jul 2009

Elvebakken gangbru

Posted

Elvebakken gangbru Førstepremie i konkurranse etter prekvalisfisering. Oppdragsgiver: Statens vegvesen Bruingeniør: Aas-Jakobsen Brulengde: 62,5 m Utført: 2005 – 2008

9 jul 2009

Ryfylkeforbindelsen

Posted

Ryfylkeforbindelsen Oppdragsgiver: Staten vegvesen Utført: 2006 – 2008

9 jul 2009

Brattvåg barneskole

Posted

Brattvåg barneskole Oppdragsgiver: Harram kommune Størrelse: 14,5 daa Utført: 2004 – 2006  

9 jul 2009

Skogn barne- og ungdomsskole

Posted

Skogn barne- og ungdomsskole Oppdragsgiver: Levanger kommune Størrelse: 36 daa Utført: Utomhusanlegg under opparbeidelse sommer 2010.

9 jul 2009

Hommelvik sjøside

Posted
Hommelvik sjøside

Hommelvik sjøside Detaljert reguleringsplan – boliger, barnehage og friområder Sted: Hommelvik – Malvik kommune Oppdragsgiver: Hommelvik sjøside AS Samarbeidende arkitektkontor: Svein Skibnes  Arkitektkontor AS Utlagt til offentlig ettersyn

9 jul 2009

Byåsveien 120

Posted
Byåsveien 120

Byåsveien 120 Reguleringsplan – boliger/forretning/kontor Sted: Byåsveien 120 – Trondheim Oppdragsgiver: Saga Entreprenør/Prora Eiendom AS Størrelse: 2,6 daa Utført: 2004 – 2006

9 jul 2009

Ilsvika vest

Posted

Ilsvika vest Reguleringsplan – boliger, næring og friområder Sted: Ilsvika – Trondheim Oppdragsgiver: Maja Eiendom AS Størrelse: 26 daa Utført: 2001 – 2003

9 jul 2009

Ilsvikveien 30

Posted
Ilsvikveien 30

Ilsvikveien 30 Reguleringsplan – boliger og friområder Sted: Ilsvikveien 30 – Trondheim Oppdragsgiver: Maja Eiendom AS Størrelse: 20 daa Utført: 2005 – 2008

9 jul 2009

Ladeporten boliger – Håkon Magnusons gt. 1

Posted

Ladeporten boliger – Håkon Magnusons gt. 1 Oppdragsgiver: KLP eiendom Størrelse: 12,3 daa Utført: 2005

9 jul 2009

Brekstad kulturhus og hotell

Posted

  Brekstad kulturhus og hotell Oppdragsgiver: Ørland kommune Størrelse: 9,0 daa Utført: 2009

9 jul 2009

Sandgata 24

Posted

Sandgata 24 Oppdragsgiver: Sandgata 24 AS Størrelse: Ca 1000 m2 BRA Utført: 2007

1 jun 2009

Plan Arkitekter skal miljøsertifiseres

Posted

Plan Arkitekter er snart klart for godkjenning, og har siden tidlig i vår, jobbet aktivt med forbedringer på miljø. Det har vært fokus på miljøvennlig drift, og ikke minst fokus på innkjøp. Nå gjenstår en godkjenning fra kommunen. Vi regner med at sertifiseringen er på plass i løpet av oktober som bevis på vår innsats […]