30 aug 2013

Varsel om oppstart – Vinterbro Næringspark

Posted
Varsel om oppstart – Vinterbro Næringspark

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for Vinterbro Næringspark  I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av NHP Eiendom AS har sendt ut forslag til planprogram på offentlig ettersyn og satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan […]

25 feb 2013

Varsel om oppstart for Gamle Oslovei 1 m. fl.

Posted
Varsel om oppstart for Gamle Oslovei 1 m. fl.

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Gamle Oslovei 1. m. fl.  I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Gamle Oslovei 1. m. fl. Planområdet er ikke endelig, men […]

28 sep 2012

Ny medarbeider

Posted

Asbjørn Syverhuset er nå en del av vårt fellesskap ved Plan arkitekter. Asbjørn ble ferdig med sin master i Arkitektur ved NTNU i vår. Asbjørn kommer fra Vinstra i Gudbrandsdalen men har brukt de siste årene på utdanning Trondheim og så vidt smakt på båtbyggerlivet.

24 mai 2012

Varsel om utvidet planområde av reguleringsarbeid Tinnbuen friluftsområde

Posted
Varsel om utvidet planområde av reguleringsarbeid Tinnbuen friluftsområde

Det vises til utsendt varsel om oppstart av Tinbuen friluftsområde datert 19.11.2010 I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Levanger kommune vil utvide planområdet for reguleringsplan for gnr/bnr 232/142 og deler av 512/1, 232/6, 232/9, 232/119 og 232/148. Det utvidede planområdet omfatter en […]

24 mai 2012

Varsel om ppstart regulering N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5, 6 – Hommelvik Sjøside

Posted
Varsel om ppstart regulering N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5, 6 – Hommelvik Sjøside

  I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Hommelvik Sjøside Bolig AS, har satt i gang arbeidet med regulering og reguleringsendring av detaljert reguleringsplan for deler av eiendommen gnr/bnr. 57/137. Formålet med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for en endret boligstruktur og næring. Reguleringsforslaget […]

2 mai 2012

Trondheim vandrerhjem

Posted
Trondheim vandrerhjem

    Trondheim vandrerhjem Weidemanns vei 41 Hensikten med planforslaget er å omregulere eiendommen fra ”ungdomsherberge” til formålet kombinert bolig/hotell overnatting. Ny bebyggelse vil inneholde ca. 120 studenthybler og 40 vandrerhjemsrom. Det vil bli opparbeidet felles uterom på takterrasser, bakkeplan, samt i oppholdssoner i svalganger. Et planmessig grep for å begrense bilbruken i området er å gjennomføre strenge parkeringsrestriksjoner for […]

1 jul 2011

Oppstart reguleringsarbeid Grillstadfjæra N4

Posted
Oppstart reguleringsarbeid Grillstadfjæra N4

  I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av GMN 4 AS c/o Grilstad Marina AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for felt N4. Planområdet omfatter eiendommen GNR/BNR 17/860 i Trondheim kommune. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for […]

14 jun 2011

Oppstart reguleringsarbeid Sølberglykkja

Posted
Oppstart reguleringsarbeid Sølberglykkja

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Odd Sølberg, har satt i gang arbeidet med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for eiendommen gnr/bnr. 174/17 og deler av 174/1, 174/6, 1071/33 og 1071/34 i Orkdal kommune. Formålet med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for fradeling av […]

30 mai 2011

Oppstart reguleringsarbeid for Trondheim Vandrerhjem AS – WEIDEMANNS VEI 41

Posted
Oppstart reguleringsarbeid for Trondheim Vandrerhjem AS – WEIDEMANNS VEI 41

  I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Trondheim Vandrerhjem AS, har satt i gang arbeidet med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for eiendommen gnr/bnr. 410/321. Formålet med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for studentboliger og vandrerhjem. Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS […]

14 apr 2011

Kiwi Romolslia

Posted

Kiwi Romolslia Oppdragsgiver: Norgesgruppen Midt-Norge AS Størrelse: 1900m2 ombygging – tilbygg Utført: 2010 – 2011

11 feb 2011

Oppstart reguleringsarbeid Grilstadfjæra

Posted
Oppstart reguleringsarbeid Grilstadfjæra

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Grilstad Marina AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for felt B5, B6, BHG og del av OF1. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr. 17/864, 17/865 samt del av gnr/bnr. 17/697, 17/723 og 17/827. […]

19 nov 2010

Oppstart reguleringsarbeid Tinbuen friluftsområde

Posted
Oppstart reguleringsarbeid Tinbuen friluftsområde

  I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Levanger kommune har satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for gnr/bnr 232/142 og deler av 512/1, 232/6, 232/9, 232/119 og 232/148. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge område for friluftsaktivitet. Regulering av adkomstveg, […]

25 okt 2010

Oppstart reguleringsarbeid i Alstahaug kommune

Posted
Oppstart reguleringsarbeid i Alstahaug kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Brødrene Dahl AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for deler av gnr/bnr 39/70 (Øyvind Lambes vei) i Alstahaug kommune. Formålet med planarbeidet er å detaljregulere området for etablering av nytt forretningsbygg […]

14 sep 2010

Oppstart reguleringsarbeid – Steinvik lager

Posted
Oppstart reguleringsarbeid – Steinvik lager

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegneav Stjørdal kommune har satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan (områderegulering) for gnr/bnr 47/11 og deler av 48/5, 47/1 og 4130/5. Formålet med planarbeidet er å regulere området til offentlig friluftsområde med tilhørendevegadkomst, parkering og kyststi. […]

10 jun 2010

Reguleringsplan lagt ut til offentlig ettersyn

Posted
Reguleringsplan lagt ut til offentlig ettersyn

Malviks kommunes utvalg for teknisk, næring, landbruk og miljø (TNLM) vedtok i møte den 22.04.10 å legge detaljregulering Moan og Sandfjæra område A1 og B2 ut til offentlig ettersyn. Området B2 er i dag regulert til boligformål. Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge videre for utbygginh av boliger ved sjøen av det tidligere sagbruksområdet øst […]

24 feb 2010

PLAN Arkitekter AS sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift

Posted
PLAN Arkitekter AS sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift

Stiftelsen Miljøfyrtårn gratulerer PLAN Arkitekter AS i Trondheim kommune med Miljøfyrtårn-sertifikat. Virksomheten oppfyller krav til kontorvirksomhet. Dette innebærer at virksomhetens miljøstandard og rutiner er funnet å være i overenstemmelse med Miljøfyrtårns krav til kontorvirksomheter. Vi kan dermed dokumentere at strenge krav innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt. Ved å […]

13 nov 2009

Kjøllsæterbrua nominert til Forsvarsbyggs arkitekturpris i 2009

Posted

Kjøllsæterbrua ble oppført i forbindelse med etablering av hovedvegen til det nye skyte- og øvingsfeltet på Rena, Regionfelt Østlandet, og binder sammen dette feltet med Rødsmoen øveringsområde og Rena leir. Den er åpen for allmennheten og bedrer ferdselen for innbyggerne i nærområdet. Les mer om nominasjon til Forsvarsbyggs arkitekturpris. Av 18 forslag ble Kjøllsæterbrua som […]

9 jul 2009

Steinvik lager

Posted

Steinvik lager Eiendommen Steinvik lager har vært en forsvarseiendom siden siste verdenskrig som nå er overført til Direktoratet for narurforvaltning (DN) og hvor Stjørdal kommune har påtatt seg forvaltningsansvaret. Eiendommen skal stilles til allmennhetens rådighet som et regionalt friluftsområde. Selve eiendommen er på 146 daa og har ca 1200 meter strandlinje mot Trondheims-/Åsenfjorden. Detaljregulering Sted: […]

9 jul 2009

Skoltebyen kulturmiljø

Posted

Skoltebyen kulturmiljø Skoltebyen er Neidensamenes gamle sommerboplass og senere faste boplass. Den skoltesamiske/østsamiske kulturhistorien er en særegen del av Nordkalotten og Skandinavias historie. I Neiden har hovedboplassen til den vestligste av de østsamiske siidaene fått ligge relativt urørt, slik at sporene etter tidligere tiders bruk er intakte. I fredningsområdet inngår en rekke kulturminner, hvorav flere […]

9 jul 2009

Gangbru over Tinnåa

Posted

Gangbru over Tinnåa Oppdragsgiver: Notodden kommune Bruingeniør: Aas-Jakobsen AS Entreprenør: NCC Construction AS Brulengde: Ca 77 m. Under planlegging i 2010 Vinner av konkurranse for ny gangbru over Tinnåa – Notodden. Notodden kommune har gjennomført en begrenset design- og anbudskonkurranse for å kunne bygge ny gangbru over Tinnåa. Brua skal binde sentrum og Tinfosøyren med […]