3 jul 2020

Bankkvartalet i Melhus – Varsel om oppstart av reguleringsplan og forhandlinger om utbyggingsavtale

Posted

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Melhus Sparebank har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan i Melhus sentrum, samt forhandling om utbyggingsavtale knyttet til utbyggingen. Skibnes Arkitekter står for utformingen, og prosjektet ledes av Karl Knutsen AS. Planområdet ligger […]

6 apr 2020

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Ola Setroms veg 22-24 i Trondheim kommune

Posted

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av Ola Setroms veg Utvikling AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Ola Setroms veg 22-24 i Trondheim kommune. Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 2,6 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr.: […]

21 okt 2019

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Magnus Berrføtts veg 28 A, B, C, D, E, F, G, H, J og K, Valentinlyst gård – i Trondheim kommune

Posted

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med Skibnes arkitekter på vegne av Valentingruppen AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Magnus Berrføtts veg 28 A, B, E, F, G, H, J og K, Valentinlyst gård, i Trondheim kommune. […]

14 okt 2019

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Ansnes Havn i Hitra kommune

Posted

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at PLAN Arkitekter AS på vegne av Kaisa Holding AS har igangsatt detaljregulering av prosjektet «Ansnes Havn» på Hitra. Planområdet er ved varsel om oppstart på ca. 8,5 daa, og omfatter gnr/bnr. 87/20, 54 og 71. I tillegg reguleres areal for sikring av frisikt […]

25 apr 2019

Stilling ledig

Posted

Sivilarkitekt og Landskapsarkitekt For å styrke kapasiteten vår søker vi nye medarbeidere til utfordrende og artige stillinger i et tverrfaglig designmiljø i Trondheim. Vi er 10 arkitekter, landskapsarkitekter og arealplanleggere som arbeider med et mangfold av oppgaver innen planlegging, bygg, samferdsel og landskapsarkitektur. Kontoret ble stiftet i 1996 og holder til i sentrum av Trondheim. […]

8 apr 2019

Varsel om oppstart – detaljregulering av Amborneset i Indre Fosen kommune

Posted

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med Skibnes arkitekter på vegne av grunneiere (Matematikkbølgen/Amborneset Eiendom) har satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for Amborneset i Indre Fosen kommune. Planområdet skal i hovedsak omfatte eiendommen gnr/bnr.: 305/4, 6 og 17 i Indre […]

8 mai 2018

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Erling Skakkes gate 3-5, Trondheim

Posted

  PLAN arkitekter AS har på vegne av Thomas Angells stiftelser igangsatt detaljregulering av G/B.Nr. 400/66, 98, 99, 108 m.fl. Tomta er regulert til bolig i gjeldende reguleringsplan, «r0118», fastsatt 28.08.1981 ( «Midtbyplanen»). Kommuneplanens arealdel angir tomta som sentrumsformål. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av tomtene med leiligheter. Det varsles […]

24 apr 2018

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Furuvegen 21b, Trondheim

Posted

  I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Nistu holding AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Furuvegen 21b i Trondheim kommune. Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 1,9 daa og omfatter hele eller deler av eiendommene […]

19 okt 2017

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Nordre gate i Trondheim kommune

Posted

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med Skibnes arkitekter på vegne av E. C. Dahls eiendom har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Nordre gate 18-20 og Thomas Angells gate 20 i Trondheim kommune. Utgangspunkt for prosjektene har vært […]

18 okt 2017

Varsel om oppstart av mindre reguleringsendring – Vest -Lofoten videregående skole og Lekneshallen

Posted
Varsel om oppstart av mindre reguleringsendring – Vest -Lofoten videregående skole og Lekneshallen

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med HUS arkitekter og Trh-Utvikling på vegne av Nordland Fylkeskommune har satt i gang arbeid med mindre endring av reguleringsplan 201305 – Vest-Lofoten videregående skole og Lekneshallen i Vestvågøy kommune. Planområdet for gjeldende plan omfatter eiendommene […]

11 okt 2017

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Granåsvegen 3, Trondheim

Posted

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Granåsvegen 3 AS har igangsatt detaljregulering av  G/B.Nr. 51/238, Granåsvegen 3. Området er regulert til blandet formål industri/kontor/forretninger (r1174f, vedtatt i 1998). I kommuneplanens arealdel er området avsatt til boligformål. Hensikten med planarbeidet er å legge til […]

16 feb 2017

Varsel om oppstart/ høring av planprogram – Svartvika Hyttefelt i Levanger kommune

Posted
Varsel om oppstart/ høring av planprogram – Svartvika Hyttefelt i Levanger kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-8 og § 12-9 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av grunneiere har satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for Svartvika hyttefelt (gnr/bnr 242/3 (13)) i Levanger kommune. Formålet med planarbeidet er å  tilrettelegge området med fritidsbebyggelse i form av frittliggende […]

2 jan 2017

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Richard Withs vei 9 A og B i Trondheim kommune

Posted

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Blokkheim AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Richard Withs vei 9 A og B, gnr/bnr.: 414/260 snr.: 1 og 2 i Trondheim kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til […]

11 nov 2016

Varsel om utvidet planområde for Hell Arena – Stjørdal kommune

Posted

I forbindelse med reguleringsarbeid for Hell Arena (plan ID 2-063) varsles det om utvidet planområde. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret 18.6.2015. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr.: 174/1,176/1,177/4 og 179/1, og er i kommuneplanens arealdel vist som Landbruks-, natur- og friluftsområde. Området planlegges i hovedsak regulert for kombinert formål – bebyggelse og anlegg. Formålet med planarbeidet er å […]

20 okt 2016

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Granby gård i Selbu kommune

Posted

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Åge Sandvoll har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Granby gård. Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 35 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr.: 3/6, 63/6/8, 63/58, 63/95, 63/124, 1705/11 og 1705/12 […]

19 okt 2016

Stilling ledig

Posted

To ambisiøse, engasjerte og dyktige medarbeidere søkes til utfordrende og artige stillinger i et tverrfaglig designmiljø i Trondheim. Vi er ca10 arkitekter, landskapsarkitekter og arealplan- leggere som arbeider med et mangfold av oppgaver innen planlegging, bygg, samferdsel og landskapsarkitektur. Kontoret ble stiftet i 1996 og feirer 20-årsjubileum i år. Nå ønsker vi å styrke fagmiljøet vårt med en ny […]

10 jun 2016

Offentlig møte – regulering av Hell Arena

Posted
Offentlig møte – regulering av Hell Arena

    I forbindelse med reguleringsarbeid for Hell Arena (plan ID 2-063) skal det avholdes et offentlig møte 21. juni. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for en flerbruksarena. Det er planlagt tre hovedaktiviteter i området: – FoU (Sintef, NTNU, Hint, m.fl.) – Næring (testkjøring, messer, konserter) – Fritidsaktiviteter (motorsport m.m) Planprogrammet ble fastsatt […]

25 apr 2016

Varsel om oppstart av mindre vesentlig reguleringsendring – Vest -Lofoten videregående skole og Lekneshallen

Posted

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS med flere på vegne av Nordland Fylkeskommune har satt i gang arbeid med mindre vesentlig endring av reguleringsplan 201305 – Vest-Lofoten videregående skole og Lekneshallen i Vestvågøy kommune. Gjeldende plan ble vedatt 24.2.2015. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr. 18/37. 54, […]

16 mar 2016

Stilling ledig: landskapsarkitekt

Posted

Engasjert og dyktig landskapsarkitekt søkes til utfordrende og artig stilling i et tverrfaglig designmiljø i Trondheim. Vi er 10 arkitekter, landskapsarkitekter og arealplanleggere som arbeider med et mangfold av oppgaver innen planlegging, bygg, samferdsel og landskapsarkitektur. Kontoret ble stiftet i 1996 og feirer 20-årsjubileum i år. Nå ønsker vi å styrke fagmiljøet vårt med en […]

9 des 2015

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid Anton Bergs veg 56 i Trondheim kommune

Posted

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Maison Eiendom AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Anton Bergs veg 56. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr. 194/406 og 194/525 i Trondheim kommune. Hensikten med planarbeidet er å fortette dagens gårdstomt […]