14 okt 2019

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Ansnes Havn

Posted

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at PLAN Arkitekter AS på vegne av Kaisa Holding AS har igangsatt detaljregulering av prosjektet «Ansnes Havn» på Hitra. Planområdet er vist i skissen over, og omfatter gnr/bnr 87/20, 54 og 71. I tillegg reguleres areal for sikring av frisikt i Nessabakkan, også vist […]

25 apr 2019

Stilling ledig

Posted

Sivilarkitekt og Landskapsarkitekt For å styrke kapasiteten vår søker vi nye medarbeidere til utfordrende og artige stillinger i et tverrfaglig designmiljø i Trondheim. Vi er 10 arkitekter, landskapsarkitekter og arealplanleggere som arbeider med et mangfold av oppgaver innen planlegging, bygg, samferdsel og landskapsarkitektur. Kontoret ble stiftet i 1996 og holder til i sentrum av Trondheim. […]

8 apr 2019

Varsel om oppstart – detaljregulering av Amborneset i Indre Fosen kommune

Posted

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med Skibnes arkitekter på vegne av grunneiere (Matematikkbølgen/Amborneset Eiendom) har satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for Amborneset i Indre Fosen kommune. Planområdet skal i hovedsak omfatte eiendommen gnr/bnr.: 305/4, 6 og 17 i Indre […]

8 mai 2018

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Erling Skakkes gate 3-5, Trondheim

Posted

  PLAN arkitekter AS har på vegne av Thomas Angells stiftelser igangsatt detaljregulering av G/B.Nr. 400/66, 98, 99, 108 m.fl. Tomta er regulert til bolig i gjeldende reguleringsplan, «r0118», fastsatt 28.08.1981 ( «Midtbyplanen»). Kommuneplanens arealdel angir tomta som sentrumsformål. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av tomtene med leiligheter. Det varsles […]

24 apr 2018

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Furuvegen 21b, Trondheim

Posted

  I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Nistu holding AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Furuvegen 21b i Trondheim kommune. Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 1,9 daa og omfatter hele eller deler av eiendommene […]

19 okt 2017

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Nordre gate i Trondheim kommune

Posted

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med Skibnes arkitekter på vegne av E. C. Dahls eiendom har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Nordre gate 18-20 og Thomas Angells gate 20 i Trondheim kommune. Utgangspunkt for prosjektene har vært […]

18 okt 2017

Varsel om oppstart av mindre reguleringsendring – Vest -Lofoten videregående skole og Lekneshallen

Posted
Varsel om oppstart av mindre reguleringsendring – Vest -Lofoten videregående skole og Lekneshallen

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med HUS arkitekter og Trh-Utvikling på vegne av Nordland Fylkeskommune har satt i gang arbeid med mindre endring av reguleringsplan 201305 – Vest-Lofoten videregående skole og Lekneshallen i Vestvågøy kommune. Planområdet for gjeldende plan omfatter eiendommene […]

11 okt 2017

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Granåsvegen 3, Trondheim

Posted

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Granåsvegen 3 AS har igangsatt detaljregulering av  G/B.Nr. 51/238, Granåsvegen 3. Området er regulert til blandet formål industri/kontor/forretninger (r1174f, vedtatt i 1998). I kommuneplanens arealdel er området avsatt til boligformål. Hensikten med planarbeidet er å legge til […]

16 feb 2017

Varsel om oppstart/ høring av planprogram – Svartvika Hyttefelt i Levanger kommune

Posted
Varsel om oppstart/ høring av planprogram – Svartvika Hyttefelt i Levanger kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-8 og § 12-9 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av grunneiere har satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for Svartvika hyttefelt (gnr/bnr 242/3 (13)) i Levanger kommune. Formålet med planarbeidet er å  tilrettelegge området med fritidsbebyggelse i form av frittliggende […]

2 jan 2017

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Richard Withs vei 9 A og B i Trondheim kommune

Posted

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Blokkheim AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Richard Withs vei 9 A og B, gnr/bnr.: 414/260 snr.: 1 og 2 i Trondheim kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til […]

11 nov 2016

Varsel om utvidet planområde for Hell Arena – Stjørdal kommune

Posted

I forbindelse med reguleringsarbeid for Hell Arena (plan ID 2-063) varsles det om utvidet planområde. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret 18.6.2015. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr.: 174/1,176/1,177/4 og 179/1, og er i kommuneplanens arealdel vist som Landbruks-, natur- og friluftsområde. Området planlegges i hovedsak regulert for kombinert formål – bebyggelse og anlegg. Formålet med planarbeidet er å […]

20 okt 2016

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Granby gård i Selbu kommune

Posted

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Åge Sandvoll har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Granby gård. Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 35 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr.: 3/6, 63/6/8, 63/58, 63/95, 63/124, 1705/11 og 1705/12 […]

19 okt 2016

Stilling ledig

Posted

To ambisiøse, engasjerte og dyktige medarbeidere søkes til utfordrende og artige stillinger i et tverrfaglig designmiljø i Trondheim. Vi er ca10 arkitekter, landskapsarkitekter og arealplan- leggere som arbeider med et mangfold av oppgaver innen planlegging, bygg, samferdsel og landskapsarkitektur. Kontoret ble stiftet i 1996 og feirer 20-årsjubileum i år. Nå ønsker vi å styrke fagmiljøet vårt med en ny […]

10 jun 2016

Offentlig møte – regulering av Hell Arena

Posted
Offentlig møte – regulering av Hell Arena

    I forbindelse med reguleringsarbeid for Hell Arena (plan ID 2-063) skal det avholdes et offentlig møte 21. juni. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for en flerbruksarena. Det er planlagt tre hovedaktiviteter i området: – FoU (Sintef, NTNU, Hint, m.fl.) – Næring (testkjøring, messer, konserter) – Fritidsaktiviteter (motorsport m.m) Planprogrammet ble fastsatt […]

25 apr 2016

Varsel om oppstart av mindre vesentlig reguleringsendring – Vest -Lofoten videregående skole og Lekneshallen

Posted

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS med flere på vegne av Nordland Fylkeskommune har satt i gang arbeid med mindre vesentlig endring av reguleringsplan 201305 – Vest-Lofoten videregående skole og Lekneshallen i Vestvågøy kommune. Gjeldende plan ble vedatt 24.2.2015. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr. 18/37. 54, […]

16 mar 2016

Stilling ledig: landskapsarkitekt

Posted

Engasjert og dyktig landskapsarkitekt søkes til utfordrende og artig stilling i et tverrfaglig designmiljø i Trondheim. Vi er 10 arkitekter, landskapsarkitekter og arealplanleggere som arbeider med et mangfold av oppgaver innen planlegging, bygg, samferdsel og landskapsarkitektur. Kontoret ble stiftet i 1996 og feirer 20-årsjubileum i år. Nå ønsker vi å styrke fagmiljøet vårt med en […]

9 des 2015

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid Anton Bergs veg 56 i Trondheim kommune

Posted

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Maison Eiendom AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Anton Bergs veg 56. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr. 194/406 og 194/525 i Trondheim kommune. Hensikten med planarbeidet er å fortette dagens gårdstomt […]

10 nov 2014

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Kongens gate 43, gnr/bnr. 403/204 og 403/166, i Trondheim kommune

Posted
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Kongens gate 43, gnr/bnr. 403/204 og 403/166, i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Stiftsstaden AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan gor Kongens gate 43. Planområdet omfatter eiendommene gnr.bnr. 403/204 og 403/166 i Trondheim kommune. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bolig/forretning/kontor. Kommunen har i […]

23 mai 2014

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid av Ingvald Ystgaards veg 17, gnr/bnr 15/53 i Trondheim kommune

Posted
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid av Ingvald Ystgaards veg 17, gnr/bnr 15/53 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Ingvald Ystgaards veg 17. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 15/53 i Trondheim kommune. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for forretningsformål med […]

13 mai 2014

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid av Holbergs plass, gnr/bnr 18/36 i Verdal kommune

Posted

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Holbergs plass. Planområdet omfatter eiendommen GNR/BNR 18/36 i Verdal kommune.