Varsel om oppstart av reguleringsarbeid av Ingvald Ystgaards veg 17, gnr/bnr 15/53 i Trondheim kommune

Posted on mai 23, 2014

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Ingvald Ystgaards veg 17. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 15/53 i Trondheim kommune. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for forretningsformål med plasskrevende handel.

Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 20.6.2014.

 

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3