Varsel om oppstart – Vinterbro Næringspark

Posted on aug 30, 2013

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for Vinterbro Næringspark 

Varsel om oppstart

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av NHP Eiendom AS har sendt ut forslag til planprogram på offentlig ettersyn og satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro Næringspark i Ås kommune.

Planområdet omfatter eiendommene GNR/BNR 104/1, 104/16, 104/25, 104/26, 104/27, 104/33 og 115/1. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av logistikkpark (næringsbebyggelse)

Innspill til planarbeidet kan sendes til PLAN arkitekter AS innen 07.10.2013.

Opplysninger om planarbeidet og planprogram kan fås ved henvendelser til PLAN arkitekter AS ved Ane Tinmannsvik tlf: 73 53 62 27 eller e-post: ane@plan.no

 

Informasjon er også lagt ut på www.as.kommune.no.

 

Last ned Illustrasjoner

Forslag til planprogram