PLAN arkitekter har gjennom sine medarbeidere lang og allsidig erfaringsbakgrunn innen formgivning og prosjektgjennomføring. Vi arbeider med et bredt spekter av oppgaver som dekker bygg, samferdselsanlegg, landskapsarkitektur, planlegging, konsekvensutredninger og formingsveiledere.

Nyheter